Holine: 0908 330062 Home | Map | Price list | Contact us      
 

HOA MY Dental Clinic » Register Information

Please fill the form below and click send button!

* Name
Age
* E-mail
Phone
Address
* Tooth status


nha khoa HOA MỸ

Hotline: 0908 330062
Phone: (08) 3 955 1812 / 3 955 1813
Address: 706 - 708 Nguyen Chi Thanh - P.4 - Q.11 - TP.HCM.
E-mail: nhakhoahoamy@hcm.vnn.vn. Website: www.nhakhoahoamy.comNhấn vào đây để xem đường đến nha khoa HOA MỸ trên www.diadiem.com