Holine: 0908 330062 Home | Map | Price list | Contact us      
 

HOA MY Dental Clinic » Services » Chăm sóc răng cho thai phụ

Có nên nhổ răng khi mang thai
Qua nghiên cứu cho thấy: nếu người mẹ bị viêm lợi nặng có thể gây ra hậu quả sinh con trước thời hạn. Khi mang thai sẽ có sự thay đổi về hoocmon có tên là Estrogen và Progestorome dễ gây cho lợi sưng, tạo ra sự tích tụ của chất vôi và lây nhiễm vi khuẩn, là nguyên nhân làm cho răng dễ bị ...
Có nên nhổ răng khi mang thai
Qua nghiên cứu cho thấy: nếu người mẹ bị viêm lợi nặng có thể gây ra hậu quả sinh con trước thời hạn. Khi mang thai sẽ có sự thay đổi về hoocmon có tên là Estrogen và Progestorome dễ gây cho lợi sưng, tạo ra sự tích tụ của chất vôi và lây nhiễm vi khuẩn, là nguyên nhân làm cho răng dễ bị ...
Chăm sóc răng miệng cho phụ nữ mang thai
Chăm sóc răng miệng cho phụ nữ mang thai
Răng ê buốt, nỗi lo của các bà mẹ sau khi sinh
Răng ê buốt, nỗi lo của các bà mẹ sau khi sinh
Page:  1