Holine: 0908 330062 Home | Map | Price list | Contact us      
 

HOA MY Dental Clinic » Services » Dental Fillings

Trám răng thẩm mỹ cho trường hợp nào

Trám răng thẩm mỹ là trám những răng phía trước, có ảnh hương đến thẩm mỹ. Thường được tính bao gồm các răng cửa, răng nanh, có thể cả những răng hàm nhỏ. Trám những răng này bởi các lý do sau thì gọi là trám thẩm mỹ (thường là mặt ngoài):

- Răng bị vỡ một phần hay toàn bộ rìa cắn
- Răng sâu ở mặt tiếp giáp, và tới rìa cắn hay mặt ngoài
- Răng bị mòn cổ răng hay bị những tổn thương không do sâu ở mặt ngoài
- Răng bị thiểu sản men, màu răng xấu.
- Răng dị dạng, trám lại để tạo hình dạng như giải phẫu
- Răng thưa, trám kín khe hở giữa các răng
..........
Đó là những nguyên nhân chính.


Click to share on facebook Click to share on tweet

Bài viết cùng chủ đề:

Lên đầu trang Xem tất cả bài viết trong chủ đề này ... Trang chủ