Holine: 0908 330062 Home | Map | Price list | Contact us      
 

HOA MY Dental Clinic » Services » FAQs

Thời gian để có được răng cấy ghép là bao lâu?
Xin cho hỏi thời gian để hoàn thành việc cấy ghép răng là bao lâu? Về mặt thời gian điều trị, các kỹ thuật mới hiện nay đã tiến bộ rất nhiều, chỉ trong một ngày là bạn đã được đặt implant và tuỳ trường hợp có thể gắn mão tạm ngay hay sau vài hôm, lần gắn mão hoàn tất chỉ trong ...
Page:  1   2