VUI LÒNG NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TIẾN HÀNH GIAO DỊCH

  QUY ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG

  STT Ngân hàng Quy định
  1 Sacombank – Kỳ hạn trả góp: 06, 09, 12 và 24 tháng
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline Sacombank: 1900 5555 88 hoặc 028 3526 6060.
  2 VPBank – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
  – Chủ thẻ cần liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 03 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê)
  – Hotline VPBANK: 1900545415 / 024 39288 880
  3 Techcombank – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Theo quy định của Techcombank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp là 1.1% * Giá trị giao dịch (tối thiểu 150.000VNĐ / giao dịch).
  4 Shinhan Bank – Kỳ hạn trả góp: 06, 09 và 12 tháng
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline SHINHAN BANK: 028 3829 1566 hoặc 1800-1560.
  5 Eximbank – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline Eximbank: 18001199.
  6 VIB – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
  – Giá trị thanh toán Thẻ từ 2.000.000 VNĐ (Hai triệu VNĐ) trở lên sau khi trừ các giảm giá (nếu có)
  – Chủ thẻ cần liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê);
  – Hotline VIB: 1800 8180
  7 Citibank – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
  – Chủ thẻ cần liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 03 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê)
  – Hotline Citibank: 028.3521 1111
  8 SeaBank – Kỳ hạn trả góp: 03, 06 và 12 tháng
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline SeaBank: 1900 555 587
  9 HSBC – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline HSBC: Miền Bắc: 02467 247 247 – Miền Nam: 028 37 247 247
  10 TPBank – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline TPBank 1900 585885; 1800 585885; 024 37683683.
  11 MaritimeBank – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
  – Chủ thẻ PHẢI liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê)
  – Chủ thẻ trả thêm 03% * giá trị giao dịch trên mọi kỳ hạn thanh toán. Ngân hàng thu một lần khi chuyển đổi giao dịch
  – Hotline Maritime Bank: 1800 59 9999
  12 Standard Chartered – Kỳ hạn trả góp: 06, 09 và 12 tháng;
  – Chủ thẻ chính sử dụng số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng nhắn tin với cú pháp TGSC<khoảng trống> NL <khoảng trống> [ID] <khoảng trống> [Mã giao dịch] – trong đó [ID] là số CMND/ Hộ Chiếu đã đăng ký với Ngân hàng, gửi đến 8069 (phí 1000VNĐ/ tin nhắn). Chủ thẻ chính được yêu cầu nhắn tin sau khi thanh toán và không trễ hơn 03 ngày làm việc trước ngày sao kê tiếp theo. Ngân hàng sẽ liên hệ với chủ thẻ chính trong vòng 02 ngày làm việc sau khi nhận được tin nhắn để hỗ trợ Quý khách hoàn tất yêu cầu trả góp
  – Hotline Standard Chartered: 1900 6999; (028) 39110000; (024) 36960000
  13 SCB – Kỳ hạn trả góp: 03,06, 09, 12 tháng
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline SCB: 1900 6538 ; 1800 5454 38 ; 028.36220468
  14 ANZ – Kỳ hạn trả góp: 06, 09, 12 tháng
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline ANZ BANK: +84 28 3911 3332/3  hoặc 1800585838
  15 FE Credit – Giá trị thanh toán thẻ từ 2.000.000 VNĐ (Hai triệu VNĐ) trở lên sau khi đã trừ các giảm giá (nếu có)
  – Kỳ hạn trả góp: 03,06, 09, 12 tháng
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline Fe Credit: 028 39 333 888
  16 Nam A Bank – Kỳ hạn trả góp: 06, 09, 12 tháng
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline NamA BANK: 19006679
  17 OCB – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
  – Chủ thẻ PHẢI liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 03 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch và không giao dịch trước ngày sao kê từ 1 đến 5 ngày
  – Hotline OCB: 1800 6678
  18 Kiên Long Bank – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09, 12 tháng
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline Kienlongbank: 19006929
  19 SHB – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09, 12 tháng;
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline SHB: 1800 588856
  20 BIDV – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09, 12 tháng;
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline BIDV: 19009247 / (+84-24) 22200588
  21 Vietcombank – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09, 12 tháng;
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline VCB: 1900 54 54 13
  22 ACB – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09, 12 tháng;
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline ACB: 1900 69 97
  23 MB bank – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09, 12 tháng;
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline MB: 1900 54 54 26
  24 HomeCredit – Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09, 12 tháng;
  – Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
  – Hotline HomeCredit: (028) 38 999 666